POZWOLENIE NA MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ODPADÓW

Służymy pomocą

Naszą specjalnością jest transport transgraniczny odpadów – jako zespół wykwalifikowanych logistyków dbamy o każdy aspekt ich przewozu, w tym o pozwolenia środowiskowe. Pomagamy uzyskać zezwolenie na międzynarodowy transport odpadów w krajach europejskich, między innymi w Austrii, Holandii, Niemczech, Szwecji czy Włoszech, jednak nasze wsparcie, w tym obsługa BDO, obejmuje również transport odpadów na obszarze Polski.

Na czym polega system BDO – odpady w Polsce

Oferujemy pomoc dotyczącą obsługi Bazy Danych Odpadowych, określanej w skrócie jako system BDO. Odpady opisane w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 to powód, dla którego podmiot je przewożący musi znaleźć się w rządowym rejestrze. Wszystko po to, aby zdobyć wpis, który działa jak zezwolenie na transport. Odpady – system BDO musi je zarejestrować – w większości przypadków powinny zostać zgłoszone przez przedsiębiorcę. Inne, określone w art. 51 ust. 1, trafiają do rejestru z urzędu. W ten sposób wydawane jest pozwolenie na transport odpadów, a system BDO monitorujący te odpady otrzymuje wpis przez marszałka województwa przypisanego do miejsca prowadzenia działalności przez podmiot, który zabiega o zezwolenia na transport odpadów w Polsce.

Zezwolenie na transport odpadów a wpis do BDO to zagadnienia, które są nam szczególnie bliskie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dla niektórych podmiotów zbędne jest zezwolenie na transport odpadów, a wpis do BDO nie jest wymagany. Doradzamy również w tym aspekcie, aby wiedzieli Państwo, czy pozwolenie na przewóz odpadów w Polsce jest koniecznie, czy nie. Podmiotami zwolnionymi z obowiązku wpisu do rejestru, a więc niewymagającymi zezwolenia na transport odpadów, są między innymi przedsiębiorstwa uprawiające rośliny nieprzeznaczone do spożycia lub przeznaczone do produkcji kompostu. Zezwolenie na przewóz odpadów w Polsce w postaci zapisu w systemie BDO nie dotyczy również osób fizycznych. Z racji występowania licznych wyjątków, każdorazowo warto poradzić się specjalistów, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu. Dopełnimy wszelkich formalności, aby transport odpadów transgraniczny przebiegł bez jakichkolwiek komplikacji.

Transport międzynarodowy odpadów a zezwolenie BDO

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, chcemy wyjaśnić Państwu, na czym polega współczesne transgraniczne przemieszczanie odpadów oraz czym charakteryzuje się przewóz odpadów w Polsce. Dobrze jest znać też wymogi prawne obowiązujące na obszarze danego Państwa, gdyż pozwolenie na transport odpadów za granicą w różnych krajach Unii Europejskiej zdobywane jest inaczej. Należy jednak zaznaczyć, że wiele Państw respektuje zezwolenia na przewóz wydane w innym Państwie członkowskim. Dzięki temu łatwiej zdobyć pozwolenia na transport międzynarodowy odpadów. Zezwolenie na transport odpadów BDO działa w licznych krajach, takich jak Czechy, Francja, Szwajcaria, Słowenia, Węgry, Słowacja, Litwa, Hiszpania, Łotwa, Estonia, Norwegia i Chorwacja. Nasze doświadczenie, które zbieraliśmy od wielu lat, przekłada się na najwyższą jakość oferowanych usług w zakresie przewozu odpadów – transgranicznego, jak i lokalnego. Stawiamy sobie za cel zadowolenie wszystkich Klientów, dlatego przykładamy szczególną uwagę do tego, w jaki sposób organizujemy nasz transport odpadów.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów może rodzić wiele wątpliwości. Profesjonaliści z naszej firmy zabiegają o to, aby wyjaśnić Państwu, czy wpis do Bazy Danych Odpadów jest potrzebny również w przypadku przewozów transgranicznych. Transport międzynarodowy odpadów a pozwolenie na transport odpadów BDO – zagadnienia te należy traktować osobno. W Bazie Danych Odpadowych rejestrowany jest wpis na krajowy przewóz odpadów. Zezwolenie na międzynarodowy przewóz odpadów musi wystawić urząd inny niż wojewódzki. W naszym kraju to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje pozwolenie na zagraniczny przewóz odpadów. Międzynarodowy transport odpadów – zezwolenie na niego można zdobyć elektronicznie, listownie lub podczas wizyty w urzędzie – to zarówno wywóz z Polski oraz przywóz do Polski, jak i tranzyt przez teren naszego kraju.

transport odpadów
transport odpadów pozwolenie

Zdobycie pozwolenia na transport odpadów za granicą

Podobnie jak w Polsce wymagana jest wcześniejsza obsługa BDO, tak pozwolenie na przewóz odpadów w Niemczech zdobywane jest przez wpis na portalu SBB. Informacje na stronie są dostępne również w języku polskim, dzięki czemu nasi rodacy mogą łatwiej zarejestrować przewóz odpadów. Transgraniczny transport odpadów wymaga więc zarówno zdobycia pozwolenia na przekroczenie granicy, jak i na przemieszczenie się na terenie danego kraju. Zabiegając o zezwolenie na przewóz odpadów w Austrii, można skorzystać ze zgłoszenia w Niemczech lub zarejestrowania się przez portal EDM. W każdym przypadku doradzamy, jak wysłać poprawne informacje, aby udało się uzyskać pozwolenia środowiskowe, czyli pozwolenie na transport odpadów.

Inaczej wygląda sytuacja podmiotów zabiegających o pozwolenie na przewóz odpadów w Holandii. Aby zdobyć odpowiednie zezwolenie, należy pobrać formularz NIWO – Krajowej i Międzynarodowej Organizacji Transportu Drogowego. Następnie należy wypełnić go, dołączając do wniosku również wypis z CEIDG i KRS, zaświadczenie o niekaralności oraz zeskanowaną licencję transportową. Po wysłaniu wszystkiego na adres NIWO należy poczekać na zezwolenie na przewóz odpadów. Warto zaznaczyć, że w Holandii można przesyłać dokumenty zarówno w języku niderlandzkim, jak i niemieckim oraz angielskim. Doradzamy również w aspekcie zabiegania o zezwolenie na przewóz odpadów w Szwecji – w tym skandynawskim kraju również wymagane jest na transport odpadów pozwolenie, dlatego pomocna będzie porada specjalisty.

Doradzamy w zakresie uzyskania pozwolenia na transport odpadów w następujących krajach:

 

Polska ?? Niemcy ?? Szwecja ??
Holandia ?? Belgia ?? Wielka Brytania ??
Francja ?? Hiszpania ?? Austria ??
Węgry ?? Czechy ?? Słowacja ??
Rumunia ??
Zapraszamy do kontaktu:

tel.:  +48 690 680 777
e-mail: zezwolenia@gtcpoland.com